PROJEKT OGRODU W JATUTOWIE


Projekt modernizacji ogrodu - Mokre, 2011


Projekt ogrodu wokół rezydencji w Kalinowicach, 2012


Ogród Zakamarek


Projekt ogrodu - Łapiguz


Projekt ogrodzenia Lipsko Polesie, 2013


Inwentaryzacja terenu zieleni przy Domu Kultury w gminie Izbica, 2014


Projekt modernizacji ogrodu Zamczyska, 2014


Projekt modernizacji ogrodu przy domu weselnym w Mirczu, 2014