Projekt modernizacji ogrodu Zamczyska, 2014

Projekt modernizacji tego niewielkiego ogrodu był stosunkowo trudny, ze względu na ograniczone możliwości działania. Na tej niewielkiej powierzchni, niemal na środku, posadowiona jest fontanna, którą właścicielka postanowiła zachować. Wytyczne klienta odnośnie programu były również konkretne i ściśle ograniczone. Zieleń istniejąca również miała pozostać, co akurat było wielkim plusem nowego założenia. Klientka zażyczyła sobie zaplanowania kolistych rabat z palisad. Wszystkie te czynniki były brane pod uwagę w trakcie procesu projektowania. W efekcie końcowym powstał ciekawy przedogródek o wyrazistym wzorze rabat, w którym z przyczyn oczywistych dominantą stała się istniejąca już wcześniej fontanna.
W jej pobliżu umiejscowiono koliste rabaty z palisad, które stanowią podniesione donice na rośliny jednoroczne. Miejsce nieciekawego trawnika zajęły estetyczne, łukowate rabaty, które niczym wstążki przenikają się wzajemnie. Zastosowano głównie zieleń okrywową, która z czasem ma zszyć się ze sobą, tworząc plamy różnorodnej zieleni. Rabaty wykończone kolorowymi zrąbkami nabrały struktury i choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zbyt kolorowe, biorąc pod uwagę, iż na tyle posesji znajduje się przedszkole, do którego codziennie przychodzą dzieci, wyraziste kolory są tu jak najbardziej uzasadnione.LOKALIZACJA: Zamość, Zamczyska
POWIERZCHNIA: 100 m2
PROJEKT: 2014
REALIZACJA: 2014

WYTYCZNE PROJEKTOWE
Projekt ogrodu:
 - ogród dopasowany do domu i istniejącej fontanny
 - ogród łatwy w utrzymaniu i pielęgnacji
 - zlikwidować trawnik
 - rabaty koliste z palisad
 - żwirowe ścieżki
 - dobór roślin mało wymagających, rośliny okrywowe
 - płotek z furtką (zabezpieczający ogród przed psem) pasujący do całości

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
 - projekt układu rabat, ścieżek
 - projekt zieleni
 - projekt rabat z palisad
 - projekt ścieżek żwirowych

Projekt płotka:
 - projekt przęseł płotu i furtek

ZAKRES PRAC WYKONAWCZYCH
 - likwidacja trawnika
 - wykonanie rabat z palisad
 - wykonanie ścieżek żwirowych
 - wykonanie rabat z zielenią
 - nasadzenia
 - ściółkowanie rabat
 - wykonanie i montaż płotka