Inwentaryzacja terenu zieleni przy Domu Kultury w gminie Izbica, 2014

Inwentaryzację wykonano na potrzeby związane z opracowaniem projektu modernizacji terenu zieleni przy Domu Kultury w Izbicy. Opracowanie inwentaryzacji zieleni miało na celu określenie zasobów zieleni istniejącej na terenie opracowania i przygotowanie materiału wyjściowego do sporządzenia projektu gospodarki zielenią oraz docelowo projektu nowego zagospodarowania przestrzennego terenu zgodnie z potrzebami Inwestora. Wykonano niezbędne pomiary w terenie. Wszystkie ważniejsze elementy występujące na działce nie ujęte w planie zostały naniesione na przygotowany podkład geodezyjny w skali 1:200. Zmiany dotyczyły głównie występujących na działce elementów wiążących się z przebudową obiektu oraz zieleni istniejącej.
Opracowanie zawiera informacje o istniejącej szacie roślinnej, jej składzie gatunkowym, stanie zdrowotnym, wartości użytkowej i ozdobnej również pod kątem przydatności w stosunku do nowego zagospodarowania przestrzennego terenu – ujętej w gospodarce drzewostanem.LOKALIZACJA: Izbica
POWIERZCHNIA: 5000 m2
PROJEKT: 2014